ANBI

MCC is als organisatie geregistreerd bij ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen). De ANBI-status waarborgt dat schenkingen aan MCC aan een bekend goed doel worden gegeven, waardoor deze (onder voorwaarden) aftrekbaar zijn van de belasting. Ook MCC zelf geniet enkele belastingvoordelen door deze status te hebben.

Onderdeel van de ANBI-status is de publicatieplicht, waarbij de organisatie transparant dient te zijn met betrekking tot enkele zaken.

Deze informatie is als volgt:

1. De naam van de organisatie:

Stichting Medical Checks for Children

2. Het RSIN-nummer:

815043004

3. De contactgegevens:

Hiervoor verwijzen wij u naar de sitemap onderaan de pagina

4. De bestuurssamenstelling:

Hiervoor verwijzen wij u naar de bestuurspagina, klik hier

5. Het beleidsplan:

Hiervoor verwijzen wij u naar het volgende document, klik hier

6. Het beloningsbeleid:

MCC is een stichting die volledig draait op onbetaalde vrijwilligers. Hierdoor kunnen wij maximaal effectief gebruik maken van elke donatie. Het bestuur is onbezoldigd.

7. De doelstelling:

Hiervoor verwijzen wij u naar de pagina ‘over MCC’, klik hier

Onze doelstellingen zijn ook opgenomen in ons bidbook, klik hier

8. Het verslag van uitgeoefende activiteiten en de jaarrekening:

Jaarlijks stelt MCC een jaarrekening met bijbehorend bestuursverslag. Via de links hieronder kunt u de jaarverslagen inzien.